PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐỨC PHỔ THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC (VÒNG 1) - KỲ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017

 

 

2) Hướng dẫn thí sinh thực hiện các bước thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính

3) Hướng dẫn giám thị thực hiện các bước tổ chức cho thí sinh thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính

4) Thông báo thời gian, địa điểm thi 2 môn Ngoại ngữ và Tin học (vòng 1)

5) Sơ đồ phòng thi Nhà thực hành Công nghệ thông tin (Nhà H) tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

6) Lịch thi phân theo ca thi

7) Lịch thi các môn trong các ca thi

 
THÔNG TIN VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2017