Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Đại học cao đẳng năm 2016 tại Phòng GD&ĐT huyện Đức Phổ
 
 Danh sách: Mẫu 6A 
                    Mẫu M1 

                    Mẫu M2  


   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ đã nhập xong dữ liệu đăng ký dự thi thi Đại học, Cao đẳng năm 2016. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến tất cả các thí sinh tự do đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2016 đến tiến hành kiểm tra thông tin đăng ký dự thi.
   Nếu có sai sót về thông tin đăng ký dự thi, đề nghị báo lại cho thầy Nguyễn Duy Khánh - ĐT 0903508834 - hoặc gửi qua Email (khanhkhoaqng@gmail.com)
   Thời gian phản hồi các sai sót chậm nhất đến hết ngày 03/05/2016. Mọi sự chậm trễ Bộ phận đăng ký dự thi Phòng GD&ĐT không chịu trách nhiệm.
   Danh sách được đăng trên Website Phòng GD&ĐT: pgdducpho.edu.vn