Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh.
Về thời gian tựu trường và bắt đầu năm học:
- Mầm non và Tiểu học tựu trường ngày 20/8/2018 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 05/9/2018. 

- THCS và THPT tự trường ngày 15/8/2018 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 20/8/2018. 
- Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) tựu trường ngày 27/8/2018 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 05/9/2018.

Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2018.

Kết thúc học kỳ I cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT trước ngày 05/01/2019; Giáo dục Thường xuyên (THCS, THPT) trước ngày 31/12/2018.
Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2019; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.
Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 01/6/2019; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 trước ngày 31/7/2019.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ, việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo nguyên tắc: Đối với cấp mầm non, Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học. Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học.

Trên cơ sở Khung thời gian năm học 2018-2019, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể về các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định và thời gian nghỉ hè của giáo viên; quyết định cho học sinh nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong các trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.