Phòng GD-ĐT Đức Phổ vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo TT ATGT năm 2018 trong phạm vi ngành GD-ĐT.

Theo đó, trong năm 2018, ngành Giáo dục tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trong trường học, lồng ghép chương trình giáo dục ATGT chính khóa với với tuyên truyền ngoại khóa cho học sinh bằng nhiều hình thức một cách sáng tạo, đa dạng; tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an tổ chức các buổi phổ biến giáo dục, tuyên truyền pháp luật về TTATGT và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Tiếp tục triển khai họp phụ huynh để tuyên truyền và ký cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Bên cạnh đó, những phong trào như “Cổng trường em xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ Tuyên truyền pháp luật trong nhà trường” sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và dần hình thành thế hệ công dân ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.
Đồng thời, tuyên truyền, vận động học sinh tham gia đầy đủ với bài dự thi có chất lượng cao trong cuộc thi tìm hiểu về trật tự an toàn giao thông, giao thông học đường trên internet năm 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Toàn văn Kế hoạch: