Đại hội Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ nhiệm kì 2017-2022

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2017, Được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động huyện, Chi bộ cơ quan, công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công tác công đoàn và bầu ra BCH công đoàn nhiệm kì 2017-2022.
 
        Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Xuân Hoàng – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Đức Phổ - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ huyện, đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ cùng các đồng chí Phó Trưởng phòng và toàn thể viên chức cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ.
 
          Đồng chí Nguyễn Đức Bảo thay mặt Ban chấp hành công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ 2013-2017, Công đoàn cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Phòng triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo còn tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên chăm lo đời sống công đoàn viên và người lao động… Phương hướng chung của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tập hợp, động viên công đoàn viên tích cực tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục để góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động chung của ngành Giáo dục và Đào tạo


 


 
            Đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ phát biểu chỉ đạo, đồng chí đã chỉ rõ “Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, các chương trình phát triển của ngành giáo dục và của huyện, Đại hội Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ phải hướng tới mục tiêu ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kì mới; vận động cán bộ, công chức thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ phát biểu chỉ đạo

      Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Xuân Hoàng - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Đức Phổ - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ huyện, đồng chí cũng yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới phải nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, có uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn được đoàn viên, cán bộ, công chức; có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của công đoàn”.
 

 Đ/c Võ Xuân Hoàng - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Đức Phổ - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

 

     Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2013 - 2017; phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 người: ông Nguyễn Văn Tươi (Cán bộ chuyên môn, phụ trách Văn phòng tổng hợp), ông Nguyễn Duy Khánh (Cán bộ chuyên môn, phụ trách Công tác Thống kê - CNTT), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Phụ trách công tác Văn thư - Thủ quỹ). Ông Nguyễn Văn Tươi được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022./.
 

 
Sau 01 buổi sáng làm việc tích cực và nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ đã thành công tốt đẹp.


 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI