Thông tin về thi giải Toán qua Internet cấp huyện
năm học 2014-2015
 
          Trong ngày 12/3/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ tổ chức thi giải toán qua Internet cấp huyện năm học 2014-2015. Số lượng thí sinh đăng kí dự thi là: 810 em, so với năm học trước tăng: 238 em; trong đó, Tiểu học tăng: 170 em, THCS tăng: 68 em. Số lượng đăng kí dự thi của các trường cụ thể như sau:
          1. Cấp tiểu học:

 
TT Đơn vị Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Cộng
01 TH Phổ Châu 1 4 0 0 1 6
02 TH Thạnh 1 5 9 15 6 3 38
03 TH Thạnh 2 3 7 2 2 3 17
04 TH Thạnh 3 1 5 2 3 3 14
05 TH Phổ Khánh 1 2 3 5 2 1 13
06 TH Phổ Khánh 2 1 1   3 3 8
07 TH Phổ Cường 1 5 6 4 1 3 19
08 TH Phổ Cường 2 4 4 5 5 2 20
09 TH Phổ Hòa 3 4 1 1 2 11
10 TH Phổ Minh 5 0   3 0 8
11 TH Phổ Vinh 8 12 7 9 6 42
12 TH Phổ Nhơn 0 0 0 0 0 0
13 TH Phổ Ninh 7 8 4 1 1 21
14 TH Thị trấn ĐP 8 19 9 9 11 56
15 TH Phổ Văn 1 19 15 11 12 10 67
16 TH Phổ Văn 2 7 12 7 1 4 31
17 TH Phổ Thuận 1 19 20 19 17 15 89
18 TH Phổ Thuận 2 9 8 7 7 14 45
19 TH Phổ An 6 7 4 6 5 28
20 TH Phổ Quang 8 13 9 6 11 47
21 TH Phổ Phong 10 7 11 11 4 43
Tổng cộng 131 164 122 105 102 624
 
          + Trường TH Phổ Nhơn không có HS nào dự thi
 
          2. Cấp THCS:
 
TT Đơn vị Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Cộng
01 THCS Phổ Châu 1 2 3 0 6
02 THCS Phổ Thạnh 11 2 1 3 17
03 THCS Phổ Khánh 3 4 2 3 12
04 THCS Phổ Cường 4 1 0 2 7
05 THCS Phổ Hòa 1 5 2 0 8
06 THCS Phổ Minh 1 2 4 0 7
07 THCS Phổ Vinh 7 4 4 0 15
08 THCS Phổ Nhơn 1 1 1 4 7
09 THCS Phổ Ninh 4 0 0 1 5
10 THCS N. Nghiêm 16 8 8 6 38
11 THCS Phổ Văn 10 2 3 0 15
12 THCS Phổ Thuận 9 0 1 3 13
13 THCS Phổ An 12 2 1 1 16
14 THCS Phổ Quang 2 6 0 1 9
15 THCS Phổ Phong 1 9 1 0 11
Tổng cộng 83 48 31 24 186
 
          Trong ngày thi, có một số em không được dự thi do chưa qua vòng thi thứ 15. Các đơn vị cần rút kinh nghiệm trong việc này.
 
          Kết quả thi sẽ được Ban Tổ chức xét duyệt và công bố trong ngày 13/3/2015. Sau đó sẽ xét chọn đội tuyển tham dự kì thi cấp tỉnh. Kì thi cấp tỉnh tổ chức vào ngày 20/3/2015 ( vòng thi thứ 17, thí sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 16).

Một số hình ảnh kỳ thi:Niềm vui khi giải được bài toán khó