Việc nhận thức, hiểu biết, đúng đắn về cách sử dụng, phân loại rác, bỏ rác đúng nơi qui định có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, hình thành ý thức công dân. Nếu có được những nhận thức, hiểu biết, đúng đắn thì sẽ giúp cho học sinh, người thân trong gia đình biết cách xử lý rác thải và bỏ rác đúng nơi qui định, sẽ giải quyết được tình trạng tồn đọng rác như hiện nay, tránh gây hôi thối, góp phần bảo vệ môi trường đang sinh sống.

 


 

              Em Trương Thị Tố Uyên học sinh lớp 9A đã Trường TH&THCS Phổ Hòa vừa thực hiện đề tài khoa học hành vi “ Nhận thức của học sinh về cách phân loại và xử lí rác thải sinh hoạt trong nhà trường, gia đình”. Uyên quan sát tìm hiểu những nhận thức, hiểu biết về cách xử lý rác như thế nào, từ đó em đã đề xuất những giải pháp để góp phần giải quyết vấn đề trên.

 

Em Trương Thị Tố Uyên học sinh lớp 9A đã Trường TH&THCS Phổ Hòa


      Uyên thực hiện cuộc khảo sát ngay chính các bạn học sinh trong trường mình bằng phiếu trả lời hiểu biết về phân loại rác thải, kết quả chỉ có khoảng hơn 1% số bạn hiểu và phân loại được rác thải, còn lại khoảng gần 99% hiểu ít và không biết phân loại rác thải. Uyên phân tích cho các bạn trong giờ lao động và lồng ghép trong giờ chào cờ tại trường, cách phân loại rác thải các bạn học sinh khá thích thú với điều này, bởi trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, nhiều bạn chưa biết cách phân loại, thường là sẽ bỏ chung tất cả các loại rác lại với nhau, giờ đây khi đã biết cách phân loại các bạn học sinh áp dụng không chỉ trong trường học mà khi về nhà sẽ vận dụng và thay đổi thói quen trong chính gia đình mình.

         Sau khi thực hiện những giải pháp mà Uyên đưa ra thì có khoảng 75% các bạn biết phân loại rác thải ở mức hiểu biết nhiều và có hiểu biết; chỉ còn khoảng 25 % các bạn ở mức độ hiểu biết ít và chưa hiểu biết.
 


          Không phải là dự án nghiên cứu khoa học đồ sộ nhưng sự quan sát tinh tế cùng cách nghĩ gần gũi cô học sinh Trương Thị Tố Uyên đang góp phần thay đổi thóa quen và tạo nên hành vi tích cực cho các bạn cùng trang lứa.

 

          Một số hình ảnh liên quan

 


 

 

 


 

 


 

 

Tác giả bài viết: Duy Tùng – TH&THCS Phổ Hòa