Chiều ngày 25/01, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu chủ trì Hội nghị; tham dự Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái; Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Báo cáo đánh giá học kỳ I năm học 2018 – 2019, toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục có chuyển biến tích cực; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn; hệ thống trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng; phương thức, loại hình đào tạo được mở rộng, đa dạng.

Chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên; xã hội hóa giáo dục – đào tạo đạt một số kết quả quan trọng; các hoạt động khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả thiết thực.

Toàn tỉnh hiện có 654 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông và trung tâm GDNN- GDTX/270.240 học sinh (giảm 15 trường và 02 trung tâm GDNN-GDTX so với cùng kỳ năm trước).

Đến tháng 12/2018, có 82/214 trường Mầm non (tỷ lệ 38,32%), 153/215 trường Tiểu học (tỷ lệ 71,16%), 118/167 trường THCS (tỷ lệ 70,66%), 21/38 trường THPT (tỷ lệ 55,26%) đạt chuẩn quốc gia (chỉ tiêu Nghị quyết lần lượt là 35%; 70%; 75% và 60%); duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS; hoàn thành 100 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu nhấn mạnh: Ngoài nội dung, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2018 – 2019 đã đề cập tại báo cáo, thủ trưởng đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố tập trung tham mưu thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (đối với miền núi), chuẩn bị nội dung để Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh; triển khai các văn bản chỉ đạo tết và tình hình học sinh đi học sau kỳ nghỉ TếtNguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trước đó, sáng ngày 25/01, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị công tác cán bộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Ngọc Pháp