Căn cứ Công văn số 113 ngày 06/02/2020 của Sở GD v/v tổ chức các khóa ôn tập trực tuyến trong thời gian chống dịch Corona, về việc hướng dẫn Phòng/ Trường đưa các nội dung sau lên cổng thông tin điện tử.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ hướng dẫn Học sinh, Quý Phụ Huynh và thầy cô việc đăng ký và học tập trực tuyến qua kênh học tập Online Viettel Study: http://viettelstudy.vn

I. TÀI KHOẢN TỰ ĐĂNG KÝ

Bất kỳ đối tượng nào cũng có thể tự đăng ký tài khoản trên ViettelStudy, sau khi đăng ký xong lập tức sẽ có tài khoản sử dụng. Tuy nhiên, tài khoản tự đăng ký này sẽ chưa có giá trị định danh người dùng trên hệ thống ViettelStudy và hạn chế một số quyền như không được thảo luận trên hệ thống, không được tham gia vào các nội dung mà chia sẻ, chỉ định riêng cho các đơn vị.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập vào hệ thống ViettelStudy tại địa chỉ: http://viettelstudy.vn 

2. Chọn nút Đăng ký ở bên phải, trên cùng màn hình.

3. Chọn thẻ Bạn là Học sinh hoặc Bạn là Giáo viên nếu muốn đăng ký tài khoản Học sinh/Giáo viên và điền đẩy đủ, chính xác thông tin để khởi tạo tài khoản, đặc biệt là số điện thoại vì dùng để xác thực sau này.

4. Nhấn vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng” và nhấn nút Đăng ký. 

5. Hệ thống hiện lên thông báo yêu cầu đăng nhập. Nhấn Đăng nhập để đăng nhập với tài khoản và mật khẩu vừa đăng ký.